Warning: Constant WP_DEBUG_DISPLAY already defined in /customers/e/8/f/foreningenja.org/httpd.www/wp-content/themes/YES_theme/functions.php on line 2 oktober « 2006 « Föreningen JA!
We will move in triangular formations and step on each other's feet.
Archive for oktober, 2006

I senaste numret av Hjärnstorm, #88-89 Utanför/Innanför – Konst & strategier, del II, hyllar och dissar Dan Jönsson föreningen JA!s verk Presskonferens/Performance i artikeln Kritik och konservatism – Samtidskonstens alternativa teater.

Comments
0

Föreningen JA! har den 5 oktober 2006 ämnat in sitt remissvar gällande betänkandet SOU 2006:42 Plats på scen till Utbildnings- och kulturdepartementet.

Läs sammanfattning nedan:

Sammanfattning
Föreningen JA! ställer sig helt bakom nödvändigheten av ett könsmaktsperspektiv i kulturpolitiken, och stödjer betänkandets intersektionella ansatts. Vi är eniga med kommittén om att kulturpolitiken måste genomsyras av ett kritiskt förhållningssätt till kulturarvet och till det historiska kvalitetsbegreppet.

Föreningen JA! ser liksom kommittén att den politiska styrningen gentemot de statliga institutionerna inte ska gälla vilka effekter konsten bör ha på publik och samhället, utan att styrningen enbart ska gälla organisation, repertoar och publikarbete, utifrån ”att män och kvinnor kan vara delaktiga på lika villkor”.

Föreningen JA! stödjer helt en intensifiering av arbetet med att jämställdhetsintegrering inom såväl scenkonstområdet som hela det kulturpolitiska fältet och ser nödvändighet en av att tillföra extra ekonomiska medel.

Föreningen JA! ser liksom kommittén nödvändighet av ett integrerat jämställdhetsperspektiv även inom andra sektorer såsom arbetsmarknadspolitiken och socialpolitiken för att de uppsatta jämställdhetsmålen inom scenkonstområdet ska kunna uppfyllas.

Föreningen JA! ser nödvändigheten av att en motsvarande utredning görs inom bildkonstens område.

Läs mer om Plats På Scen här >>

Comments
0

 • YES! Association / Föreningen JA! var ett konstkollektiv, ett konstverk, en förening, en konstarbetare, en institution, en grupp människor som arbetade för att störta de styrande heteronormativa, patriarkala, rasistiska och kapitalistiska maktstrukturerna genom att genomföra en strukturell omfördelning av tillgången till finansiella resurser, plats och tid inom (konst)fältet.
 •  
  YES! Association / Föreningen JA!, All that you touch You Change. All that you Change Changes you #2 (2017)
  A New Spelling of a Street – A tribute to Audre Lorde (2017)
   

  YES! Association / Föreningen JA!

  All rights reserved 2017