We will move in triangular formations and step on each other's feet.
Bli medkonstarbetare


Du kan bli medkonstarbetare i YES! Association / Föreningen JA! om du är en konstarbetare (konstnär, kurator, koordinator, pedagog, kritiker o.s.v.) vars verksamhet tar utgångspunkt ur ett feministiskt och intersektionellt perspektiv.

Som medkonstarbetare i YES! Association / Föreningen JA!:
– får du möjlighet att gemensamt verka för att störta manlig överordning, etnisk överordning och hierarkier kopplade till fysisk och psykisk förmåga, sexualitet och klass.
– har du rösträtt under årsmöten och föreningsmöten och därigenom möjlighet att påverka JA!s verksamhet.

Villkor:
Den urvalsprocess som sker i antagningsarbetet syftar till att medkonstarbetarnas intressen på bästa sätt ska kunna tillvaratas. För att bli medkonstarbetare i YES! Association / Föreningen JA! bör du:
– aktivt utöva en konstpraktik grundad i en feministisk analys av samhället.
– tydligt arbeta för en förändring av de styrande patriarkala, rasistiska och kapitalistiska maktordningarna.
– ha en relevant utbildning inom området.

Gör så här:
Medkonstarbetaransökan bör innehålla:
– En halv A4 där du beskriver vad feminism är för dig och hur din feministiska praktik inom konsten ser ut, samt eventuellt förslag på frågor som du vill att YES! Association/Föreningen JA!! ska fördjupa sig i.
– Personuppgifter
– Utbildningar och nuvarande sysselsättning

När YES! Association / Föreningen JA! har fått in din medkonstarbetaransökan behandlas den inom en månad. Beslut meddelas via e-post. Om ansökan godtas meddelas du YES! Association / Föreningen JA!!s postgironummer för betalning av medkonstnärsavgiften som under 2016 är 20 kr och avser ett år från och med inbetalningsdatumet.

Medkonstarbetarskapet träder i kraft först sedan avgiften erlagts. Har avgiften inte erlagts före nästa årsmöte förfaller invalet. Avgiften kommer att användas till administrativa omkostnader.

Skicka din ansökan till info@foreningenja.org

 •  
  All that you touch You Change. All that you Change Changes you. (2016-2017)
  Space of Appearance (2016)
  Space of Appearance, 2016, video still
   

  YES! Association / Föreningen JA!

  All rights reserved 2017