We will move in triangular formations and step on each other's feet.
Bli medkonstarbetare


Du kan bli medkonstarbetare i YES! Association / Föreningen JA! om du är en konstarbetare (konstnär, kurator, koordinator, pedagog, kritiker o.s.v.) vars verksamhet tar utgångspunkt ur ett feministiskt och intersektionellt perspektiv.

Som medkonstarbetare i YES! Association / Föreningen JA!:
– får du möjlighet att gemensamt verka för att störta manlig överordning, etnisk överordning och hierarkier kopplade till fysisk och psykisk förmåga, sexualitet och klass.
– har du rösträtt under årsmöten och föreningsmöten och därigenom möjlighet att påverka JA!s verksamhet.

Villkor:
Den urvalsprocess som sker i antagningsarbetet syftar till att medkonstarbetarnas intressen på bästa sätt ska kunna tillvaratas. För att bli medkonstarbetare i YES! Association / Föreningen JA! bör du:
– aktivt utöva en konstpraktik grundad i en feministisk analys av samhället.
– tydligt arbeta för en förändring av de styrande patriarkala, rasistiska och kapitalistiska maktordningarna.
– ha en relevant utbildning inom området.

Gör så här:
Medkonstarbetaransökan bör innehålla:
– En halv A4 där du beskriver vad feminism är för dig och hur din feministiska praktik inom konsten ser ut, samt eventuellt förslag på frågor som du vill att YES! Association/Föreningen JA!! ska fördjupa sig i.
– Personuppgifter
– Utbildningar och nuvarande sysselsättning

När YES! Association / Föreningen JA! har fått in din medkonstarbetaransökan behandlas den inom en månad. Beslut meddelas via e-post. Om ansökan godtas meddelas du YES! Association / Föreningen JA!!s postgironummer för betalning av medkonstnärsavgiften som under 2016 är 20 kr och avser ett år från och med inbetalningsdatumet.

Medkonstarbetarskapet träder i kraft först sedan avgiften erlagts. Har avgiften inte erlagts före nästa årsmöte förfaller invalet. Avgiften kommer att användas till administrativa omkostnader.

Skicka din ansökan till info@foreningenja.org

 • YES! Association / Föreningen JA! är ett konstkollektiv, ett konstverk, en förening, en konstarbetare, en institution, en grupp människor som arbetar för att störta de styrande heteronormativa, patriarkala, rasistiska och kapitalistiska maktstrukturerna genom att genomföra en strukturell omfördelning av tillgången till finansiella resurser, plats och tid inom konstfältet.
 •  
  All that you touch You Change. All that you Change Changes you. (2016-2017)
  Space of Appearance (2016)
  Space of Appearance, 2016, video still
   

  YES! Association / Föreningen JA!

  All rights reserved 2017