We will move in triangular formations and step on each other's feet.

Just nu arbetar YES! Association/Föreningen JA! med ett interaktivt verk som vi hoppas att du vill medverka i När helvetet frös över – En iscensättning i 4 delar. Verket ska genomföras och uruppföras den 27 juni, 12.00-17.00 på Röda Sten i Göteborg inom ramen för utställningen A Space on the Side of the Road. Utställningen tar sin utgångspunkt i lagen om Allemansrätten och är kuraterad av konstnärerna Henrik Andersson och Kajsa Dahlberg.

Föreningen JA! bildades 2005 och basen för vår verksamhet har varit det JämlikhetsAvtal vi initierade på vernissagen till utställningen Konstfeminism – Strategier och effekter i Sverige från 1970-talet till idag. Avtalet är utformat som ett komplement till de rekommenderade jämställdhets- och mångfaldsplaner som alla arbetsplatser i Sverige förväntas följa. I vårt arbete med att kommunicera avtalet med konstinstitutioner har det tydligt visat sig att frågor kring jämställdhet och jämlikhet är känsliga då de är direkt kopplade till personliga ställningstaganden och den faktiska arbetssituationen. Därför vill vi inom ramen för utställningen A Space on the Side of the Road pröva en ny metod och vi hoppas på din medverkan.

När helvetet frös över – En iscensättning i 4 delar bör ses som en konkret övning för en konkret situation. Det är ett dialogiskt, undersökande och analyserande verk som bygger på deltagande och aktivitet. Verket innehåller fyra delar: 1. Prolog, 2. Förhandling, 3. Utvärdering och 4. Epilog. På Röda Sten vill vi skapa en fiktiv situation, en iscensättning, där vi efter manus spelar upp en prolog för att sedan gemensamt gå in i en förhandling kring JämlikhetsAvtalet och därefter avsluta med en sammanfattande epilog. I scen 2. Förhandling vill vi utifrån det ursprungliga JämlikhetsAvtalet förhandla fram lösningar och formuleringar som är realistiska i förhållande till den specifika arbetssituationen på Röda Sten genom att använda styrelsens, medlemmarnas, de anställdas och andra berörda aktörers erfarenheter av dessa frågor i vardagen som utgångspunkt.

Vi kommer att arbeta med improvisation utifrån en fast struktur och delvis utifrån ett manus. I arbetet inspireras vi av Augusto Boals ”forumteater” där fiktion inte bara används som ett sätt att reflektera över det förflutna utan även som ett sätt att förbereda sig inför framtiden. Genom verket När helvetet frös över – En iscensättning i 4 delar vill vi skapa erfarenheter inom ramen för en fiktiv iscensättning som sedan kan användas i en ”verklig situation”. Målet är att genom förhandling ingå JämlikhetsAvtalet. Vi har bjudit in personalen, medlemmarna och styrelsen på Röda Sten, våra medlemmar, vänner och sympatisörer att delta. Vi behöver allt stöd vi kan få. Inför och under dagen för iscensättningen behöver vi personer som vill vara med och agera och bidra till förhandlingen, men vi behöver också hjälp med dokumentation, logistik och förberedelser.

Vi samarbetar med dramapedagog Helena Ulinder som kommer att hålla en heldagsworkshop med alla som vill få en inblick i forumteater och vill delta mer aktivt i arbetet med När helvetet frös över – En iscensättning i 4 delar. Vi kommer även att hålla öppna möten för er som är intresserade av att delta.

Om du vill medverka hör av dig till oss!
Vi är i Göteborg 11-15 juni och 23-29 juni.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Utställningen A Space on the Side of the Road öppnar den 13 juni klockan 12.00-17.00.

Heldag workshop med Helena Ulinder, dramapedagog, söndag 14 juni, klockan 10.00-16.00, lunch mellan 12.30-13.30. (Plats meddelas senare.)

Informations- och förberedelsemöte den 25 juni klockan 19.00 på Röda Sten.

Genomförande av När helvetet frös över – En iscensättning i 4 delar, 27 juni klockan 12.00-17.00 i utställningsrummet på Röda Sten. (Detta tillfälle kommer att videodokumenteras.)

Om du vill delta i workshop och/eller i performance vänligen skriv ett mail med namn och telefonnummer till: info@foreningenja.org

Comments
0

 • YES! Association / Föreningen JA! var ett konstkollektiv, ett konstverk, en förening, en konstarbetare, en institution, en grupp människor som arbetade för att störta de styrande heteronormativa, patriarkala, rasistiska och kapitalistiska maktstrukturerna genom att genomföra en strukturell omfördelning av tillgången till finansiella resurser, plats och tid inom (konst)fältet.
 •  
  YES! Association / Föreningen JA!, All that you touch You Change. All that you Change Changes you #2 (2017)
  A New Spelling of a Street – A tribute to Audre Lorde (2017)
   

  YES! Association / Föreningen JA!

  All rights reserved 2017