We will move in triangular formations and step on each other's feet.

Föreningen JA! har blivit inbjudna av konstnärerna och teoretikerna Faith Wilding and Kate Davis att medverka i deras utställningsprojekt The Long Loch: How Do We Go On From Here? tillsammans med The Centre for Contemporary Arts (CCA) i Glasgow, på uppdrag av Glasgow International 2010 (April 16th-May 29th 2010). Faith Wilding and Kate Davis skriver som följer: ”This collaborative endeavour seeks to explore how the history of our own separate art practices can come together to illuminate and learn from feminist concerns and legacies in a way that is both pertinent to ‘a present’ of Glasgow 2010 and aware of a need to think ahead”. Vi kommer att medverka delvis genom ett ”JA! paket” innehållande dokumentationen av Presskonferense/Performance (2005), JämlikhetsAvtalet (#1, 2005), samt ett paket Gevalia bryggkaffe till den månatliga läsecirkeln Read Out! Read In! Feminist Lines of Flight in Art and Politics, vilken är en del av projektet The Long Loch: How Do We Go On From Here?

Comments
0

 • YES! Association / Föreningen JA! var ett konstkollektiv, ett konstverk, en förening, en konstarbetare, en institution, en grupp människor som arbetade för att störta de styrande heteronormativa, patriarkala, rasistiska och kapitalistiska maktstrukturerna genom att genomföra en strukturell omfördelning av tillgången till finansiella resurser, plats och tid inom (konst)fältet.
 •  
  YES! Association / Föreningen JA!, All that you touch You Change. All that you Change Changes you #2 (2017)
  A New Spelling of a Street – A tribute to Audre Lorde (2017)
   

  YES! Association / Föreningen JA!

  All rights reserved 2017