We will move in triangular formations and step on each other's feet.

I det senaste numret av tidskriften Arena (#6 dec 2005) skriver föreningen JA! en debattartikel under rubriken 50 % är allt vi vill och lite till. Fyra konstnärer om en inåtvänd och avpolitiserad konstvärld som gärna lånar rebellglans från feminismen och förpackar den, men har svårt att praktisera”

Ett utdrag från artikeln: ”… Strategierna bakom och effekterna av Konstfeminism har, som vi ser det, resulterat i en antropologisk, historisk utställning som snarare neutraliserar samtida feministiska ämnen än aktiverar dom. Vi kräver något bättre. Vi ser hellre att institutioner överlag, genom åren, presenterar konst genomsyrad av en feministisk analys. Och att de dagligen praktiserar jämlikhet i sina verksamheter. Sett ur ett köns – och etnicitetsperspektiv finns idag stora snedfördelningar i förhållande till bland annat utställningsverksamhet, inköpta verk och sammansättning av personalen. Om det handlar vårt gemensamma bidrag till utställningen – föreningen JA!.”

Comments
0

 • YES! Association / Föreningen JA! var ett konstkollektiv, ett konstverk, en förening, en konstarbetare, en institution, en grupp människor som arbetade för att störta de styrande heteronormativa, patriarkala, rasistiska och kapitalistiska maktstrukturerna genom att genomföra en strukturell omfördelning av tillgången till finansiella resurser, plats och tid inom (konst)fältet.
 •  
  YES! Association / Föreningen JA!, All that you touch You Change. All that you Change Changes you #2 (2017)
  A New Spelling of a Street – A tribute to Audre Lorde (2017)
   

  YES! Association / Föreningen JA!

  All rights reserved 2017