We will move in triangular formations and step on each other's feet.

Re: Utställningsförslag från Föreningen JA!
Dnr 39/159/2006

Till föreningen JA!

Tack för förslaget till ny performance – denna gång i form av en paneldebatt. Ni vill att var och en i arbetsgruppen ska redogöra
för sin egen tolkning av begreppet konstfeminism och sina avsikter med utställningen, men både utställningen
och katalogen har vuxit fram i en kollektiv arbetsprocess och är ett resultat av våra gemensamma kunskaper och
ansträngningar. Den styrka projektet har, som vi uppfattar saken, kommer ur vårt samarbete och vi ser inget bra skäl till att fokusera på oss som individer och tackar därför nej till ert erbjudande.

För att skapa största möjliga öppenhet kring utställningsarbetet har vi tillsammans skrivit en inledning i katalogen som behandlar definitioner, urvalsprinciper, mål etc. På er fråga om vad vi vill uppnå med utställningen, kan vi kortfattat svara att en central tanke har varit att synliggöra, dokumentera och problematisera förhållandena mellan konst och olika former av feminism under de senaste trettio åren. Vi hoppas att utställningen och katalogen skapar lust, engagemang och kunskap kring området feminism och konst; manar till handlingar inom konstområdet utifrån feministiska perspektiv och förändrar den i våra ögon ofta starkt förenklade synen på den aktuella tidsperioden.

Att ett projekt av denna art och omfattning inte kan vara invändningsfritt är en självklarhet för oss och det är en av anledningarna till att vi planerar att genomföra ett seminarium i samband med att turnén avslutas i Göteborg 2007. Då vet vi mer om vilka lärdomar som kan dras av utställningsprojektet Konstfeminism; erfarenheter och synpunkter som kan vara till hjälp för både oss och andra som vill arbeta vidare inom detta område.

Med vänlig hälsning,
Louise Andersson, Magnus Jensner, Anna Livion Ingvarsson,
Anna Nyström, Barbro Werkmäster, Niclas Östlind

—–Ursprungligt meddelande—–
Från: JA! nu [mailto:ja.nu@hotmail.com]
Skickat: den 20 februari 2006 17:40
Till: barbro.werkmaster@uu.se; Anna Livion; anna.nystrom@riksutstallningar.se;
louise.andersson@helsingborg.se; niclas.ostlind@liljevalchs.stockholm.se;
magnus.jensner@helsingborg.se
Ämne: Om JA!s deltagande

Hej Louise Andersson, Magnus Jensner, Anna Livion Ingvarsson,
Anna Nyström, Barbro Werkmäster och Niclas Östlind.

Ett mail om JA!s deltagande i andra etappen av Konstfeminism

Eftersom nästa öppning av utställningen ”Konstfeminism” närmar sig kommer vi i föreningen JA! här med ett förslag
till nytt performance.

Vi var mycket nöjda med vårt verk på Dunkers kulturhus och vi är glada över det förtroende ni visade oss. Vi har sedan dess har läst och tagit till oss av den kritik som ni har framfört. Vi vill därför göra ett nytt verk till öppningen på Liljevalchs, en paneldebatt/performance där ni får komma till tals.

Förslag från JA!: Paneldebatt/Performance.

Tid: Lördag 17 juni. 14:00.
Plats: Liljevalchs konsthall.

Ämne: Vad är ”Konstfeminism” och, varför är den?

Moderator: Tiina Rosenberg (är tillfrågad).

Medverkande:
Louise Andersson, konstpedagog, Dunkers Kulturhus
Magnus Jensner, 1:e konstintendent, Dunkers Kulturhus
Anna Livion Ingvarsson, utställningsproducent, Riksutställningar
Anna Nyström, projektassistent, Riksutställningar
Barbro Werkmäster, konstvetare
Niclas Östlind, intendent, Liljevalchs konsthall.

Varje medverkande samt moderatorn inleder med 10 minuters presentation av sig själva och sitt förhållande till feminism och till utställningen Konstfeminism.

Frågeställningar inför debatten:
Vilken personlig/politiskt ingång har du i ideologin feminism?
Vilka intentioner och mål hade du med utställningen?
Vad är din tolkning av begreppet ”Konstfeminism”?

Bifogar förslag med budget.
Vi hoppas att vi snart hör av er och att vi kan planera detta verk med er medverkan.

Med vänliga hälsningar,
Malin Arnell, Fia-Stina Sandlund, Johanna Gustafsson, Line S. Karlström/föreningen JA!

Comments
0

 • YES! Association / Föreningen JA! var ett konstkollektiv, ett konstverk, en förening, en konstarbetare, en institution, en grupp människor som arbetade för att störta de styrande heteronormativa, patriarkala, rasistiska och kapitalistiska maktstrukturerna genom att genomföra en strukturell omfördelning av tillgången till finansiella resurser, plats och tid inom (konst)fältet.
 •  
  YES! Association / Föreningen JA!, All that you touch You Change. All that you Change Changes you #2 (2017)
  A New Spelling of a Street – A tribute to Audre Lorde (2017)
   

  YES! Association / Föreningen JA!

  All rights reserved 2017