We will move in triangular formations and step on each other's feet.

Tid: tisdag 29 maj kl 18.00
Plats: Lucie Fontaines ateljé, Iaspis, Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, Stockholm

Samtalet I am talking about something happening right here, right now är en del av Body of Work, ett projekt utvecklat av Lucie Fontaine tillsammans med Iaspis med fokus på upphovsmannaskap, signatur, kreativitet och arbete.

YES! Association / Föreningen JA! har återigen bjudit in Lee H. Jones till Sverige för att diskutera institutionskritik i relation till institutionen som arbetsplats i en tid då utrymmet för kritisk reflektion inom institutionen ständigt förminskas. Jones lägger fram en rapport angående det aktuella läget som kommer att ligga till grund för en efterföljande diskussion.

Lee H. Jones är en högt ansedd organisk intellektuell, en aktivistisk tänkare och en firad offentlig talare. Jones är också välkänd inom aktivistiska kretsar, särskilt inom Rörelsen. YES! Association / Föreningen JA! är en separatistisk förening för konstarbetare vars verksamhet har sin utgångspunkt i feminism med ett intersektionellt perspektiv.

Bild: Lucie Fontaines ateljé på Iaspis i Stockholm / Image: Lucie Fontaine’s studio at Iaspis in Stockholm.

Parallellt med samtalet kommer Lucie Fontaine att presentera en utställning med den rumänska konstnären Alex Mirutziu, i sin ateljé i Stockholm, som är en satellit till det utställningsrum hon drivit i Milano sedan 2008.

Lucie Fontaine är ateljéstipendiat på Iaspis under våren 2012. För mer information om Lucie Fontaine och Body of Work, vänligen se www.konstnarsnamnden.se eller www.luciefontaine.com

Iaspis projektsamordnare Ulrika Sten nås på: us@iaspis.se telefon: +46 (0)8 506 550 94

Iaspis är Konstnärsnämndens internationella program för yrkesverksamma konstnärer inom bildkonst, design, konsthantverk och arkitektur. Vårt uppdrag är att utveckla kontakter mellan konstnärer i Sverige och aktörer på den internationella arenan och på så sätt bidra till konstnärlig fördjupning och förbättrade arbetsvillkor.

Comments
0

 • YES! Association / Föreningen JA! var ett konstkollektiv, ett konstverk, en förening, en konstarbetare, en institution, en grupp människor som arbetade för att störta de styrande heteronormativa, patriarkala, rasistiska och kapitalistiska maktstrukturerna genom att genomföra en strukturell omfördelning av tillgången till finansiella resurser, plats och tid inom (konst)fältet.
 •  
  YES! Association / Föreningen JA!, All that you touch You Change. All that you Change Changes you #2 (2017)
  A New Spelling of a Street – A tribute to Audre Lorde (2017)
   

  YES! Association / Föreningen JA!

  All rights reserved 2017