We will move in triangular formations and step on each other's feet.

Som en del av utställningen A Space on the Side of the Road som visades på Röda Sten mellan juni och augusti förra året genomförde föreningen JA! iscensättningen När helvetet frös över – En iscensättning i 4 delar. Verket bestod av en fiktiv förhandling av det avtal kring jämställdhet och etnisk jämlikhet som föreningen JA! har utvecklat sedan 2005. En av utgångspunkterna var Augusto Boals idéer om att genom iscensättningar ”öva sig på” specifika situationer för att få erfarenheter som kan användas för att förändra den verklighet vi lever i.

När helvetet frös över – En iscensättning i 4 delar genomfördes efter en längre tids kommunikation mellan föreningen JA!, kuratorerna för utställningen A Space on the Side of the Road och Röda Stens personal, styrelse och medlemmar. Efter fem intensiva timmar vid förhandlingsbordet enades parterna om en ny version av JämlikhetsAvtalet. Närvarande vid förhandlingen fanns även representanter för konstnärer, besökare, A &B och eventuellt några som hade gått fel.

Sedan dess har samarbetet mellan föreningen JA! och Röda Sten handlat om att utveckla Jämlikhetsavtalet så att det kan skrivas under också ”i verkligheten”. Målet med avtalet är att öka kulturell, etnisk och social mångfald i konstvärlden samt att påvisa att alla har ett kön, en etnicitet, en klasstillhörighet och en sexuell läggning och hur alla dessa positioner påverkar både institutionens riktning och den enskilda individens handlingsutrymme.

Hur kan vi ”benämna” utan att riskera att reproducera de begränsande kategorier vi vill lämna bakom oss? Hur kan rätten till självdefinition fungera i avtalet, och hur ska det kunna implementeras på ett konstruktivt sätt i det vardagliga arbetet på Röda Sten?

Vi ser fram emot ett intressant och angeläget samtal!

Välkomna!

Comments
0

 • YES! Association / Föreningen JA! var ett konstkollektiv, ett konstverk, en förening, en konstarbetare, en institution, en grupp människor som arbetade för att störta de styrande heteronormativa, patriarkala, rasistiska och kapitalistiska maktstrukturerna genom att genomföra en strukturell omfördelning av tillgången till finansiella resurser, plats och tid inom (konst)fältet.
 •  
  YES! Association / Föreningen JA!, All that you touch You Change. All that you Change Changes you #2 (2017)
  A New Spelling of a Street – A tribute to Audre Lorde (2017)
   

  YES! Association / Föreningen JA!

  All rights reserved 2017