Warning: Constant WP_DEBUG_DISPLAY already defined in /customers/e/8/f/foreningenja.org/httpd.www/wp-content/themes/YES_theme/functions.php on line 2 JÄMLIKHETSAVTAL (5 år senare) (2010 ) « Föreningen JA!
We will move in triangular formations and step on each other's feet.

Omförhandlat JämlikhetsAvtal som ingicks med Röda Sten under När Helvetet Frös Över och är startpunkten för JÄMLIKHETSAVTAL 2010 (5 år senare)

Nedan följer en kort beskrivning och bakgrund till projektet JÄMLIKHETSAVTAL 2010 (5 år senare)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Fråga inte: “Är du för eller emot kvotering?” Fråga istället “Varför är kvinnor (och andra grupper) underrepresenterade, och vilka alternativa metoder kan vi använda, inklusive kvotering, för att ändra denna historiska underrepresentation.”

Som en del av utställningen A Space on the Side of the Road som visades på Röda Sten mellan juni och augusti förra året genomförde föreningen JA! iscensättningen När helvetet frös över – En iscensättning i 4 delar. Verket bestod av en fiktiv förhandling av det avtal kring jämställdhet och etnisk jämlikhet som föreningen JA! har utvecklat sedan 2005. En av utgångspunkterna var Augusto Boals idéer om att genom iscensättningar ”öva sig på” specifika situationer för att få erfarenheter som kan användas för att förändra den verklighet vi lever i.

När helvetet frös över – en iscensättning i 4 delar genomfördes efter en längre tids kommunikation mellan föreningen JA!, kuratorerna för utställningen A Space on the Side of the Road och Röda Stens personal, styrelse och medlemmar. Efter fem intensiva timmar vid förhandlingsbordet enades parterna om en ny version av avtalet. Närvarande vid förhandlingen fanns även representanter för konstnärer, besökare, A & B och eventuellt några som hade gått fel.

Sedan dess har projektet utvecklats till JÄMLIKHETSAVTAL 2010 (5 år senare) och är ett samarbete mellan föreningen JA! och Röda Sten med målet att utveckla avtalet så att det kan skrivas under också ”i verkligheten”. Syftet med avtalet är att öka kulturell, etnisk och social mångfald i konstvärlden samt att påvisa att alla har ett kön, en etnicitet, en klasstillhörighet och en sexuell läggning och hur alla dessa positioner påverkar både institutionens riktning och den enskilda individens handlingsutrymme.

Hur kan vi ”benämna” utan att riskera att reproducera de begränsande kategorier vi vill lämna bakom oss? I vilka sammanhang fungerar ”benämnandet” i stället emancipatoriskt och bidrar till aktörskap? Hur kan rätten till självdefinition fungera i avtalet, och hur ska det kunna implementeras på ett konstruktivt sätt i det vardagliga arbetet på Röda Sten?

Under projektet har föreningen JA! arbetat fram ett Kartläggningsformulär för jämlika villkor med tillhörande avtal som i ett steg på vägen för att möjliggöra att Röda Sten ska kunna och vilja skriva på föreningen JA!s JämlikhetsAvtal.

Kartläggningsformulär för jämlika villkor / Equal Opportunities Monitoring Form.pdf

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Projektet innehåller flera delmoment och under 2010 skedde att antal offentligt presentationer:

>> Den 17 mars 2010, 17.30-19.00 på Röda Sten

Föreningen JA! presenterar projektet JÄMLIKHETSAVTAL 2010 (5 år senare).

Johanna Gustavsson, Åsa Elzén, Kajsa Dahlberg och Henrik Andersson håller en föreläsning på Röda Sten om föreningen JA!s verksamhet och samarbetet med Röda Sten kring projektet JÄMLIKHETSAVTAL 2010 (5 år senare).

>> Den 22 juni 2010, 18.00 -19.30 på Röda Sten

Kan konst vara diskriminerande? Ett resonemang om tillämpningen av diskrimineringslagstiftningen på kulturområdet.

Naiti del Sante håller en föreläsning på Röda Sten om dagens diskrimineringslagstiftning med utgångspunkt i föreningen JA!s arbete med att utforma ett jämlikhetsavtal i samarbete med Röda Sten. Föreläsningen är öppen för alla intresserade.

Naiti del Sante är jurist och verksam som lärare i EG-rätt och diskrimineringsrätt vid Södertörns Högskola. Hon arbetar även som utredare på Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Comments
0

 • YES! Association / Föreningen JA! var ett konstkollektiv, ett konstverk, en förening, en konstarbetare, en institution, en grupp människor som arbetade för att störta de styrande heteronormativa, patriarkala, rasistiska och kapitalistiska maktstrukturerna genom att genomföra en strukturell omfördelning av tillgången till finansiella resurser, plats och tid inom (konst)fältet.
 •  
  YES! Association / Föreningen JA!, All that you touch You Change. All that you Change Changes you #2 (2017)
  A New Spelling of a Street – A tribute to Audre Lorde (2017)
   

  YES! Association / Föreningen JA!

  All rights reserved 2017