Warning: Constant WP_DEBUG_DISPLAY already defined in /customers/e/8/f/foreningenja.org/httpd.www/wp-content/themes/YES_theme/functions.php on line 2 november « 2005 « Föreningen JA!
We will move in triangular formations and step on each other's feet.
Archive for november, 2005

Två av institutionerna har tagit kontakt

Den 29 oktober tog Riksutställningars generaldirektör Ann Follin kontakt via mail. Med i mailet bifogas information kring Riksutställningars jämställdhets- och jämlikhets arbete. Här följer en kort sammanfattning av mailet; Ann Follin tackar för vår medverkan i utställningen Konstfeminism. Men hon meddelar att Riksutställningar inte ämnar skriva under avtalet då de anser sig ha föregått avtalets intention redan. Riksutställningar efterlyser en mer uppdaterad och saklig dialog från föreningen JA!

Den 4 november 2005 hör även 1:e konstintendent från Dunkers kulturhus, Magnus Jensner, av sig via telefon. Han ger, som anledning till att de inte hört av sig, att han varit bortrest. Han meddelar också att de på Dunkers kulturhus går igenom och överväger JämlikhetsAvtalet.
Men det finns besvikelse från Dunkers kulturhus sida, de upplever att föreningen JA! förlöjligat institutionen och det initiativ de genom utställningen Konstfeminism tagit. Att de varit öppna för dialog men uppfattat föreningen JA! som sluten och icke-kommunikativ. Bl a därför att vi vid presskonferensen på öppningen av Konstfeminism valt att besvara frågor genom att svara ja eller nej.

Vår intention med föreningen JA! är att uppnå förändring vad det gäller jämställdhet och jämlikhet inom konstområdet. Att genom vårt förslag, formulerat i JämlikhetsAvtalet, tillmötesgå önskningar om att arbeta i ett mer jämställt och jämlikt klimat. Det ser vi som en positiv gest, ett verktyg för att underlätta institutionernas arbete. Institutionerna upplever sig förbisedda och ”förlöjligade” av föreningen JA!. Att det uppfattats så är vi naturligtvis ledsna för. Samtidigt som vi hoppas att institutionerna förstår att vår intention är att ta på allvar och arbeta vidare utifrån den ansats till förändring som Konstfeminism lägger upp till.
Vi tror också att de kanske förväntade sig att vi i föreningen JA! fortsatt skulle ta huvudansvaret för kontraktet. Men det är överlämnat nu, i deras händer, därför att de har långt mer makt än vad vi har att genomföra förändringarna.
Vi för gärna dialog med institutionerna, det är ju hela poängen, därav det kontaktsökande vi startade redan veckan efter öppningen. Vi är inte ute efter att sprida dålig stämning, inte heller att ta rollen som uppviglare. Vi gick in i detta projekt med en positiv syn och med förhoppningar om en verklig förändring.

Nu när två av institutionerna visat intresse för diskussion välkomnar vi naturligtvis detta och hoppas att, inom den närmaste framtiden, kunna boka möten med respektive institutioner för att fortsätta dialogen.

Fortsättning följer. Systerskapliga hälsningar, föreningen JA!
13 november 2005

Comments
0

 • YES! Association / Föreningen JA! var ett konstkollektiv, ett konstverk, en förening, en konstarbetare, en institution, en grupp människor som arbetade för att störta de styrande heteronormativa, patriarkala, rasistiska och kapitalistiska maktstrukturerna genom att genomföra en strukturell omfördelning av tillgången till finansiella resurser, plats och tid inom (konst)fältet.
 •  
  YES! Association / Föreningen JA!, All that you touch You Change. All that you Change Changes you #2 (2017)
  A New Spelling of a Street – A tribute to Audre Lorde (2017)
   

  YES! Association / Föreningen JA!

  All rights reserved 2017