We will move in triangular formations and step on each other's feet.
Personer involverade


YES! Association / Föreningen JA! drivs av sina styrelsemedkonstarbetare: Malin Arnell 2005-idag (grundare); Åsa Elzén 2008-idag; Johanna Gustavsson 2005-2011 (grundare); Line S. Karlström 2005-2009 (grundare); Anna Linder 2005-2007 (grundare); Fia-Stina Sandlund 2005-2008 (grundare).

Detaljerad information om arbetsgrupper och tillfälliga samarbetspartners

Arbetsgrupp 2012 – 2017: Malin Arnell och Åsa Elzén

Samarbetspartner Space of Appearance, 2016: Elizabeth Orr

Samarbetspartner A bus ride on a tale about invisible people whose existence was mentioned but remains invisible…, 2015: Sooz Romero

Samarbetspartners (art)work(sport)work(sex)work, 2015: Emy Fem, Sophy Chan, Michèle Pearson Clarke, Emy Fem, Savoy ”Kapow!” Howe, Maria Hupfield, Amanda De Lisio, Elene Lam together with Butterfly – Asian and Migrant Sex Workers Support Network, Frances Mahon and Megan Ross, Leslie McCue and Lindy Kinoshameg, Hazel Meyer and Cait McKinney.

Samarbetspartner Smoking Area, 2012: Annika Ruth Persson

Samarbetspartners Lee H. Jones / I am talking about something happening right here, right now, 2012: Litia Perta och anonym

Arbetsgrupp 2010 – 2011: Malin Arnell, Åsa Elzén och Johanna Gustavsson

Arbetsgrupp Lee H. Jones del 2, 2011 (en fortsättning på We Will Open a New Front–lecture by Lee H. Jones, 2010): 
Malin Arnell, Åsa Elzén, Johanna Gustavsson och Jeuno JE Kim

Samarbetspartners We Will Open a New Front – lecture by Lee H. Jones, 2010 – 2013: Lea Robinson, Vivi Nielsen, Camel Collective och Kate Pendry

Arbetsgrupp EQUALITY AGREEMENT 2010 (5 years later), 2010: 
Malin Arnell, Åsa Elzén, Johanna Gustavsson, Kajsa Dahlberg, Henrik Andersson och Naiti Del Sante

Arbetsgrupp (Dis)agreements? – the utility, effectiveness, and problematics of categories, 2010: Malin Arnell, Åsa Elzén, Johanna Gustavsson och Hong-An Truong

Arbetsgrupp 2008 – 2009: Malin Arnell, Åsa Elzén, Johanna Gustavsson och Line S. Karlström (tjänstledig 2009)

Arbetsgrupp Privilege Walk/Symposium – Feminist and intersectional aspects of contemporary art, 2008:
 Malin Arnell, Åsa Elzén, Johanna Gustavsson, Line S Karlström, Marit Östberg, Camilla Backman och Anna Linder

Arbetsgrupp 2005 – 2007: Malin Arnell, Johanna Gustavsson, Anna Linder, Line S. Karlström och Fia-Stina Sandlund

Samarbetspartners 2005: Lisa Nyberg designade den nybildade föreningens logotyp. Leila Brännström var vår juridisk samtalspartner gällande avtalet.

 • YES! Association / Föreningen JA! är ett konstkollektiv, ett konstverk, en förening, en konstarbetare, en institution, en grupp människor som arbetar för att störta de styrande heteronormativa, patriarkala, rasistiska och kapitalistiska maktstrukturerna genom att genomföra en strukturell omfördelning av tillgången till finansiella resurser, plats och tid inom (konst)fältet.
 •  
  YES! Association / Föreningen JA!, All that you touch You Change. All that you Change Changes you #2 (2017)
  A New Spelling of a Street – A tribute to Audre Lorde (2017)
   

  YES! Association / Föreningen JA!

  All rights reserved 2017