We will move in triangular formations and step on each other's feet.
Om


YES! Association / Föreningen JA! är ett konstkollektiv, ett konstverk, en förening, en konstarbetare, en institution, en grupp människor som arbetar för att störta de styrande heteronormativa, patriarkala, rasistiska och kapitalistiska maktstrukturerna genom att genomföra en strukturell omfördelning av tillgången till finansiella resurser, plats och tid inom konstfältet. YES! Association / Föreningen JA! bildades 2005 i samband med utställningen Konstfeminism – Strategier och effekter i Sverige från 1970-talet till idag. När utställningen invigdes genomförde YES! Association / Föreningen JA! Presskonferens/Performance i vilket de presenterade könsuppdelad statistik vid de institutioner som stod bakom utställningen. I slutet av presskonferensen erbjöds institutionerna att skriva under YES! Association / Föreningen JA!s JämlikhetsAvtal #1. Samtliga institutioner avböjde. Sen dess har avtalet har omformulerats och omförhandlats i relation till olika institutioner och situationer och existerar nu i ett flertal versioner med syftet att öka den sociala mångfalden inom konstfältet. Genom sin verksamhet agerar YES! Association / Föreningen JA! utifrån frågeställningar kring rättighetsdiskurs, utopi, assimilation, radikal skillnad, hur och om vi kan benämna och använda oss av identitetskategorier i ett emancipatoriskt syfte utan att återigen reproducera de rådande diskriminerande maktordningarna. YES! Association / Föreningen JA! laborerar med fiktion, iscensättningar och performance för att arbeta igenom dessa frågeställningar. En grundtanke är att öva sig på en viss situation och därigenom få erfarenheter och kunskaper som sedan kan användas i en framtida ”verklig” situation. Att förbereda sig för framtiden genom fiktion.

YES! Association / Föreningen JA! drivs av sina styrelsemedkonstarbetare: Malin Arnell 2005-idag (grundare); Åsa Elzén 2008-idag; Johanna Gustavsson 2005-2011 (grundare); Line S. Karlström 2005-2009 (grundare); Anna Linder 2005-2007 (grundare); Fia-Stina Sandlund: 2005-2008 (grundare). För mer information om specifika projekt gå till Projekt

 • YES! Association / Föreningen JA! är ett konstkollektiv, ett konstverk, en förening, en konstarbetare, en institution, en grupp människor som arbetar för att störta de styrande heteronormativa, patriarkala, rasistiska och kapitalistiska maktstrukturerna genom att genomföra en strukturell omfördelning av tillgången till finansiella resurser, plats och tid inom konstfältet.
 •  
  All that you touch You Change. All that you Change Changes you. (2016-2017)
  Space of Appearance (2016)
  Space of Appearance, 2016, video still
   

  YES! Association / Föreningen JA!

  All rights reserved 2017