Warning: Constant WP_DEBUG_DISPLAY already defined in /customers/e/8/f/foreningenja.org/httpd.www/wp-content/themes/YES_theme/functions.php on line 2 mars « 2010 « Föreningen JA!
We will move in triangular formations and step on each other's feet.
Archive for mars, 2010

(Dis)agreements? – the utility, effectiveness, and problematics of categories

(Dis)agreements? – the utility, effectiveness, and problematics of categories. Performance; video med ljud 6:00 min, ett avtal, en teach-in 45:00 min, ett brev. YES! Association / Föreningen JA! i samarbete med Hong-An Truong, Elizabeth A. Sackler Center for Feminist Art, Brooklyn Museum, 2010.

22 maj 2010 deltog vi med seminariet (Dis)agreements? – the utility, effectiveness, and problematics of categories i making ourselves visible: a day-long project in feminist space-making som initierats av Jen Kennedy och Liz Linden på Sackler Center, Brooklyn Museum i New York.

Vi började seminariet genom att göra följande uttalande: Vi kommer börja med att göra ett tillkännagivande, vi är mycket glada och entusiastiska över att dela nyheten om att Brooklyn Museum och YES! Association / Föreningen JA! har undertecknat YES! Association / Föreningen JA!’s JämlikhetsAvtal #3 med er. Detta har ännu inte offentliggjorts men eftersom detta är ett sådant speciellt tillfälle bestämde vi oss för att dela denna nyhet med er redan idag. Vi kommer snart att se en kort video* med bilder från själva undertecknandet av avtalet, följt av korta intervjuer med personal från Brooklyn Museum, konstnärer samt några besökare om de förväntade effekterna av detta. De olika uttalanden som görs i videon kan användas som utgångspunkt i den diskussion som kommer att följa efter visningen, alla kommer då att få en kopia av JämlikhetsAvtalet #3. Innan du tittar på videon vill vi utrycka vår djupaste tacksamhet; tack till alla på Brooklyn Museum för deras medverkan, framför allt direktör Arnold Lehman och Judy Kim, en av museets viktigaste curatorer för sitt mod, tålamod och stöd under förhandlingarna, tack Melissa Chou, Brooklyn Museum advokat som har arbetat så entusiastiskt om avtalet, men mest av allt vill vi tacka Sackler Center, all personal och speciellt Elizabeth Sackler som verkligen är den person som har gjort detta möjligt och överbryggas dialogen mellan föreningen JA! och Brooklyn Museum.
Tack alla så mycket!

Läs JämlikhetsAvtalet #3 här

26 maj skickade vi ut följande e-mail till alla deltagande i seminariet:

Kära vänner av YES! Association / Föreningen JA!,

Vi vill tacka alla er som deltog i vår seminariet (Dis)agreements? – the utility, effectiveness, and problematics of categories på Sackler Center, Brooklyn Museum, lördag 22 maj (och tack till alla er som ville vara där men kunde inte). Dina synpunkter, tankar, invändningar och hurrarop betytt mycket för oss och kommer vara till stor hjälp i vårt fortsatta arbete.

Vi skriver detta brev för att meddela att JämlikhetsAvtalet #3 som vi delade med dig och diskuterats under seminariet var verkligt, dess politik verklig, den tid och ansträngning, tålamod och passion i skriftlig form i avtalet var verklig. I samma ögonblick (euforiska för vissa och dysfori för andra) av ”är-detta-verkligen-händer-i-min-livstid?” Känslan var riktig. Påståendet att Brooklyn Museum har skrivit under JämlikhetsAvtalet #3 var dock inte verkligt. Och videon var fiktion.

När vi var inbjudna för att ge ett seminarium för ungefär ett halvår sedan vår första avsikt att inleda förhandlingar och kollektivt formulera ett avtal tillsammans med personalen på Sackler Center och diskutera denna process med er under seminariet. På grund av tid begränsningar och missförstånd vi inte kunde göra detta, men beslutade att genomföra projektet ändå, om inte i verkligheten, då i sfären av fiktion. För detta ändamål iscensatt vi seminarium som en repetition för framtiden.

Vi ville ge oss alla en chans att diskutera avtalet, feministisk politik och konstinstitutioner; hur vi kan göra institutioner ansvariga; nyttan, effektiviteten, och problematiken kring kategorier från en positiv, kontingent utgångspunkt bortom det välbekanta ”det här kommer aldrig hända, ändå”-läget. Vi tog tillfället i akt, som konstnärer och dedikerade hårt arbetande feminister att starta från den andra änden så att säga. Avskräckta av ett konstant NEJ! ville vi att diskussionen skulle börja med en stor kollektiv JA! för att se vart detta skulle kunna ta oss.

Genom att göra verkligt det vi vill vara verkligt, hade vi hoppats att situationen skulle producera effekter i realtid. Vad aktualiserats under seminariet var en produktiv och intensiv konversation som inte skulle ha hänt om situationen inte antogs vara verklig. Det väckte reaktioner och känslor som är den springande punkten i både problematik och möjligheter i ett sådant avtal.

Nu hoppas vi att påbörja en positiv kommunikation med Sackler Center i verkligheten. Om du kände dig mobiliserad genom att delta i denna övning skriv till oss och dela dina kommentarer eller åsikter om hur man kan förbättra JämlikhetsAvtalet #3, eller föreslå andra sätt att göra institutioner ansvariga en feministisk slut. Eller, om du hellre vill stanna i riket av fiktion, varför inte skriva till Brooklyn Museum och gratulera dem till att underteckna vårt avtal?

Återigen vill vi tacka er för att vara en del av detta utopiska ögonblick (åtminstone för oss), och ber er att förstå vår strategiska användning av fiktion. Vi hoppas innerligt att vi får äran att dela en liknande stund med dig igen, inte alltför långt in i framtiden.

Med vänlig hälsningar,
YES! Association / Föreningen JA!
Åsa, Johanna, Hong-An och Malin

Läs mer om making ourselves visible: a day-long project in feminist space-making här >>

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

* Denna video är strikt fiktiv, baserad på ett manus av YES! Association / Föreningen JA!. De uttalande som görs och de handlingar som utförs av aktörer i videon är inte avsedda att representera eller likna någon som arbetar på Brooklyn Museum. De åsikter som uttrycks av rollfigurerna i den här videon är baserade på diskussioner vi har haft med många människor och är avsedda att ytterligare och fördjupa diskussionerna om konsekvenserna av ett implementerande av JämlikhetsAvtalet.

Comments
0

Föreningen JA! har blivit inbjudna av konstnärerna och teoretikerna Faith Wilding and Kate Davis att medverka i deras utställningsprojekt The Long Loch: How Do We Go On From Here? tillsammans med The Centre for Contemporary Arts (CCA) i Glasgow, på uppdrag av Glasgow International 2010 (April 16th-May 29th 2010). Faith Wilding and Kate Davis skriver som följer: ”This collaborative endeavour seeks to explore how the history of our own separate art practices can come together to illuminate and learn from feminist concerns and legacies in a way that is both pertinent to ‘a present’ of Glasgow 2010 and aware of a need to think ahead”. Vi kommer att medverka delvis genom ett ”JA! paket” innehållande dokumentationen av Presskonferense/Performance (2005), JämlikhetsAvtalet (#1, 2005), samt ett paket Gevalia bryggkaffe till den månatliga läsecirkeln Read Out! Read In! Feminist Lines of Flight in Art and Politics, vilken är en del av projektet The Long Loch: How Do We Go On From Here?

Comments
0

Omförhandlat JämlikhetsAvtal som ingicks med Röda Sten under När Helvetet Frös Över och är startpunkten för JÄMLIKHETSAVTAL 2010 (5 år senare)

Nedan följer en kort beskrivning och bakgrund till projektet JÄMLIKHETSAVTAL 2010 (5 år senare)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Fråga inte: “Är du för eller emot kvotering?” Fråga istället “Varför är kvinnor (och andra grupper) underrepresenterade, och vilka alternativa metoder kan vi använda, inklusive kvotering, för att ändra denna historiska underrepresentation.”

Som en del av utställningen A Space on the Side of the Road som visades på Röda Sten mellan juni och augusti förra året genomförde föreningen JA! iscensättningen När helvetet frös över – En iscensättning i 4 delar. Verket bestod av en fiktiv förhandling av det avtal kring jämställdhet och etnisk jämlikhet som föreningen JA! har utvecklat sedan 2005. En av utgångspunkterna var Augusto Boals idéer om att genom iscensättningar ”öva sig på” specifika situationer för att få erfarenheter som kan användas för att förändra den verklighet vi lever i.

När helvetet frös över – en iscensättning i 4 delar genomfördes efter en längre tids kommunikation mellan föreningen JA!, kuratorerna för utställningen A Space on the Side of the Road och Röda Stens personal, styrelse och medlemmar. Efter fem intensiva timmar vid förhandlingsbordet enades parterna om en ny version av avtalet. Närvarande vid förhandlingen fanns även representanter för konstnärer, besökare, A & B och eventuellt några som hade gått fel.

Sedan dess har projektet utvecklats till JÄMLIKHETSAVTAL 2010 (5 år senare) och är ett samarbete mellan föreningen JA! och Röda Sten med målet att utveckla avtalet så att det kan skrivas under också ”i verkligheten”. Syftet med avtalet är att öka kulturell, etnisk och social mångfald i konstvärlden samt att påvisa att alla har ett kön, en etnicitet, en klasstillhörighet och en sexuell läggning och hur alla dessa positioner påverkar både institutionens riktning och den enskilda individens handlingsutrymme.

Hur kan vi ”benämna” utan att riskera att reproducera de begränsande kategorier vi vill lämna bakom oss? I vilka sammanhang fungerar ”benämnandet” i stället emancipatoriskt och bidrar till aktörskap? Hur kan rätten till självdefinition fungera i avtalet, och hur ska det kunna implementeras på ett konstruktivt sätt i det vardagliga arbetet på Röda Sten?

Under projektet har föreningen JA! arbetat fram ett Kartläggningsformulär för jämlika villkor med tillhörande avtal som i ett steg på vägen för att möjliggöra att Röda Sten ska kunna och vilja skriva på föreningen JA!s JämlikhetsAvtal.

Kartläggningsformulär för jämlika villkor / Equal Opportunities Monitoring Form.pdf

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Projektet innehåller flera delmoment och under 2010 skedde att antal offentligt presentationer:

>> Den 17 mars 2010, 17.30-19.00 på Röda Sten

Föreningen JA! presenterar projektet JÄMLIKHETSAVTAL 2010 (5 år senare).

Johanna Gustavsson, Åsa Elzén, Kajsa Dahlberg och Henrik Andersson håller en föreläsning på Röda Sten om föreningen JA!s verksamhet och samarbetet med Röda Sten kring projektet JÄMLIKHETSAVTAL 2010 (5 år senare).

>> Den 22 juni 2010, 18.00 -19.30 på Röda Sten

Kan konst vara diskriminerande? Ett resonemang om tillämpningen av diskrimineringslagstiftningen på kulturområdet.

Naiti del Sante håller en föreläsning på Röda Sten om dagens diskrimineringslagstiftning med utgångspunkt i föreningen JA!s arbete med att utforma ett jämlikhetsavtal i samarbete med Röda Sten. Föreläsningen är öppen för alla intresserade.

Naiti del Sante är jurist och verksam som lärare i EG-rätt och diskrimineringsrätt vid Södertörns Högskola. Hon arbetar även som utredare på Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Comments
0

Som en del av utställningen A Space on the Side of the Road som visades på Röda Sten mellan juni och augusti förra året genomförde föreningen JA! iscensättningen När helvetet frös över – En iscensättning i 4 delar. Verket bestod av en fiktiv förhandling av det avtal kring jämställdhet och etnisk jämlikhet som föreningen JA! har utvecklat sedan 2005. En av utgångspunkterna var Augusto Boals idéer om att genom iscensättningar ”öva sig på” specifika situationer för att få erfarenheter som kan användas för att förändra den verklighet vi lever i.

När helvetet frös över – En iscensättning i 4 delar genomfördes efter en längre tids kommunikation mellan föreningen JA!, kuratorerna för utställningen A Space on the Side of the Road och Röda Stens personal, styrelse och medlemmar. Efter fem intensiva timmar vid förhandlingsbordet enades parterna om en ny version av JämlikhetsAvtalet. Närvarande vid förhandlingen fanns även representanter för konstnärer, besökare, A &B och eventuellt några som hade gått fel.

Sedan dess har samarbetet mellan föreningen JA! och Röda Sten handlat om att utveckla Jämlikhetsavtalet så att det kan skrivas under också ”i verkligheten”. Målet med avtalet är att öka kulturell, etnisk och social mångfald i konstvärlden samt att påvisa att alla har ett kön, en etnicitet, en klasstillhörighet och en sexuell läggning och hur alla dessa positioner påverkar både institutionens riktning och den enskilda individens handlingsutrymme.

Hur kan vi ”benämna” utan att riskera att reproducera de begränsande kategorier vi vill lämna bakom oss? Hur kan rätten till självdefinition fungera i avtalet, och hur ska det kunna implementeras på ett konstruktivt sätt i det vardagliga arbetet på Röda Sten?

Vi ser fram emot ett intressant och angeläget samtal!

Välkomna!

Comments
0

 • YES! Association / Föreningen JA! var ett konstkollektiv, ett konstverk, en förening, en konstarbetare, en institution, en grupp människor som arbetade för att störta de styrande heteronormativa, patriarkala, rasistiska och kapitalistiska maktstrukturerna genom att genomföra en strukturell omfördelning av tillgången till finansiella resurser, plats och tid inom (konst)fältet.
 •  
  YES! Association / Föreningen JA!, All that you touch You Change. All that you Change Changes you #2 (2017)
  A New Spelling of a Street – A tribute to Audre Lorde (2017)
   

  YES! Association / Föreningen JA!

  All rights reserved 2017