Warning: Constant WP_DEBUG_DISPLAY already defined in /customers/e/8/f/foreningenja.org/httpd.www/wp-content/themes/YES_theme/functions.php on line 2 april « 2011 « Föreningen JA!
We will move in triangular formations and step on each other's feet.
Archive for april, 2011

Vi vill här visa vår allra största tacksamhet inför de personer som på olika sätt hjälpt oss i arbetet med We Will Open a New Front – lecture by Lee H. Jones. Detta verk hade aldrig varit möjligt utan det breda feministiska samtal som ständigt sker mellan olika feministiska positioneringar och ideologiska ställningstaganden.

I valet av att göra en mängd röster hörda – ibland i samklang, ofta i konstruktiv konflikt – genom den fiktiva personen Lee H. Jones, fanns en önskan om att upplösa den singulära upphovspersonens monopol. Vi drömde om en utopisk röst; en mob, en blob, en kollektivitet som genom sina ord sprängde sönder de styrande patriarkala, rasistiska och kapitalistiska maktordningarna. För oss handlar det om att skapa utrymmen där den alternativa längtan kan få fäste och praktiseras. Genom texten ville vi återerövra, omformulera och inkorporera identitetspolitikens varierande erfarenheter. Vi är medvetna om att det finns tillfällen då det är av yttersta vikt att benämna källor och tydligt referera till specifika feministiska tänkare och görare, men i arbetet med verket We Will Open a New Front – lecture by Lee H. Jones valde vi en annan strategi. Vi lånade, approprierade, snodde, tilläts använda, citerade, parafraserade och felciterade livligt. Eller gjorde vi det? Om ingen äger språket, kan ord varken lånas, ges bort eller stjälas. Vi kan endast repetera och upprepa det som sagts förut – det är vår skyldighet att insistera och säga det igen och igen och igen.

Vi ville skapa en fiktiv karaktär, en organisk intellektuell som kunde förkroppsliga alla våra politiska begär. Vi ville kliva ut ur våra kroppar och in i språket där Lee H. Jones blir omöjlig att klassificera och dyker upp i olika skepnader vid olika tillfällen. Lee är alla, Lee är en, men Lee är aldrig vem som helst. Lee ägs av ingen. Lee H. Jones är både fiktion och mitt i verkligheten.

I We Will Open a New Front – lecture by Lee H. Jones vägrar vi låta språket förtingligas och ägas som en vara, som en artefakt. Vi vägrar erkänna språket som tillhörande och sprungen ur specifika namngivna individer. Vi vägrar skapa en hierarki mellan olika individer och röster. Vi låter istället fiktionen förbereda oss för framtiden. Det är ett sätt för oss att skapa erfarenheter i oss själva och hos andra som syftar till att göra en gemensam kamp möjlig, bortom den essentialistiska förståelsen av identitet. För YES! Association / Föreningen JA! börjar identitetspolitiken just precis här och genom den politiska solidariteten. Är vi redo för det? Är ni redo?

Läs mer om We Will Open a New Front – lecture by Lee H. Jones här >>

Comments
0

År 2005 var Fia-Stina Sandlund med och startade YES! Association / Föreningen JA!. Som en del av YES! Association/Föreningen JA!s verk – Sublimt, sa föreningen (2010) ställer hon alla de viktiga frågorna.

Lyssna till ljudspåret Är det konst eller är det bara på riktigt? Är det på riktigt eller är det bara konst? av Fia-Stina Sandlund här >>

– Sublimt, sa föreningen ingick i MODERNAUTSTÄLLNINGEN 2010, 2 oktober, 2010 – 9 januari, 2011 på Moderna Museet i Stockholm.

Comments
0

 • YES! Association / Föreningen JA! var ett konstkollektiv, ett konstverk, en förening, en konstarbetare, en institution, en grupp människor som arbetade för att störta de styrande heteronormativa, patriarkala, rasistiska och kapitalistiska maktstrukturerna genom att genomföra en strukturell omfördelning av tillgången till finansiella resurser, plats och tid inom (konst)fältet.
 •  
  YES! Association / Föreningen JA!, All that you touch You Change. All that you Change Changes you #2 (2017)
  A New Spelling of a Street – A tribute to Audre Lorde (2017)
   

  YES! Association / Föreningen JA!

  All rights reserved 2017